Wedstrijd Organiseren

Om een idee te krijgen wat deze krachtige hobby precies in houdt, bekijk dan onze promotie film door op onderstaande afbeelding te klikken!

Als u belangstelling heeft om de NMPO deel uit te laten maken van uw feest of evenement dan is het goed om onderstaande in acht te nemen:

Om een goed wedstrijdverloop te garanderen dient het terrein, waar de wedstrijd plaats zal vinden, wel aan enkele voorwaarden te voldoen, dit zijn:

Baan:
Deze dient minstens 4 meter breed en 20 meter lang te zijn, tevens dient  de baan vlak te zijn. Het is mogelijk om (met een shovel) een stuk grond van 4 bij 20
meter weg te schrapen van een grasveld of weiland. Uiteraard dient dit
stuk grond zo vlak als mogelijk te zijn om daarop een wedstrijd te
kunnen verrijden.

 Een gestorte baan dient in aangerolde toestand minstens 15 cm dik te
zijn. De gebruikte (zwarte) grond moet droog en vrij van stenen, wortels en onkruid zijn.

De structuur van de baangrond moet zodanig zijn, dat als je een hand vol grond oppakt
en deze tot een bal kneed, de bal een vaste vorm krijgt. Laat je de bal vallen moet hij in zo min mogelijk delen uit elkaar spatten.

Van beide vormen kunt u hier 2 voorbeelden zien:

Hier een voorbeeld van een gestorte baan.

Hier nog een voorbeeld van een gestorte baan, hier is ook erg duidelijk te zien dat de baan dus vrij moet zijn van wortels, onkruid en stenen. Dit is dus een uitstekende baan om een wedstrijd op te rijden!

Hier een voorbeeld van een geschraapte baan. Hier is door middel van een shovel de graslaag weggehaald.

Hier nog een voorbeeld van een geschraapte baan. Ook hier is dit met een shovel gebeurd, en ook hier is duidelijk te zien dat de baan zo vlak als mogelijk moet zijn, en dat ook hier de baan weer vrij moet zijn van wortels, onkruid en stenen.

Baanbenodigdheden.
Het is een vereiste dat het volgende aanwezig is:

Water: Om de baan in goede conditie te houden, is het nodig dat er een watervoorziening aanwezig is om de baan te bevochtigen. Enige suggesties hiervoor zijn: Waterslang met sproeikop, watertank met aftapmogelijkheid en een voorziening om de baan goed te kunnen besprenkelen.

Stroomvoorziening: 220 Volt bij het begin van de baan.

Dranghekken: De baan en pits moeten door middel van dranghekken gescheiden zijn van het publiek. Het publiek dient op minimaal 3 meter afstand van de baan gehouden
te worden, dit i.v.m. het buiten de baan kunnen raken van de pullers.

Pits:
De door dranghekken afgescheiden pits ruimte dient minimaal 20 meter lang en 10 meter breed te zijn. Daarnaast zijn een aantal tafels of marktkramen gewenst. Hier worden de tractoren uitgestald, zodat het publiek ze van dichtbij kan bekijken.

Het overeengekomen bedrag van €450,- per dag voor een wedstrijd die mee telt voor het Nederlands Kampioenschap of €350,- per dag voor een demonstratie dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL78 RABO 0354574779 ten name van de N.M.P.O. onder vermelding van de naam van uw evenement.

Indien om wat voor reden dan ook niet kan worden voldaan aan de eerder genoemde voorwaarden, wordt u verzocht om contact op te nemen met de wedstrijdcoördinator van de N.M.P.O.

De N.M.P.O behoud zich het recht voor, indien de weersomstandigheden het niet toelaten een wedstrijd te verrijden, deze af te gelasten. Ook wanneer aan één of meerdere van deze bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan (zonder dat daarvan melding is gemaakt), kan een wedstrijd afgelast worden.

De N.M.P.O. stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel geleden letsel of schade.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op een prettige
samenwerking in de toekomst!

Voor meer informatie kunt u mailen naar onze Wedstrijdcoördinator:

Paul Zoerink        coordinator@micropulling.nl

Wedstrijd baan overzicht

Wedstrijd baan overzicht

Micropulling is de meest krachtige modelbouwsport!